درباره ما

مجتمع آموزشی الماس اکسین را میتوان یک خلاقیت اموزشی بومی لحاظ کرد. تنها مجتمع آموزشی که توانست با اتکا به تعدادی از جوانان مشتاق و متخصص شهر مقدس قم به این دستاورد بزرگ نائل گردد. مجتمع آموزشی الماس اکسین در سال ۱۳۹۲ با رشته های متنوع زبان انگلیسی ، حقوق و روانشناسی فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۹۷ نیز آموزش چرتکه را که مختص کودکان بین ۷ تا ۱۳ سال است را تحت آموزش اکسین چرتکه راه اندازی نمود.

آموزش زبان انگلیسی برای سه گروه سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان میباشد و آموزش روانشناسی برای هر دو مخاطب دانشجوی روانشناسی و مخاطبان عمومی در قالب کارگاه و سمینار میباشد. خدمات آموزشی حقوق نیز اجرای کلیه خدمات آموزشی حقوقی وکالت، قضاوت و سر دفتری با همکاری موسسه حقوقی چتر دانش در مجتمع آموزشی الماس اکسین صورت میگیرد.

دکتر سید محمد نوری
دکتر سید محمد نوری
دکتر سیدمحمد نوری با تجربه ۱۷ سال در زمینه تدریس زبان انگلیسی و مدیریت آموزش مجتمع آموزشی مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان خود را از دانشکده KBU کشور مالزی اخذ کرده است و در حین تدریس زبان انگلیسی در سطوح مختلف در رشته حقوق تا مقطع دکتری در گرایش حقوق بین الملل نیز تحصیل کرده است. بینش آموزشی او بر اساس EDUTAINMENT استوار است که همان آموزش با رویکرد تفریح میباشد. در طول ۱۷ سال فعالیت آموزشی توانسته است زبان آموزان و مدرسان موفقی را به جامعه معرفی نماید.

So it’s very

It will be important to keep a close watch on prices when performing an internet search for a fantastic writer, since it can be quite tempting to pay a small fee professional essay writing services to have the job done right.

important that the research paper must be well composed and need to be able to engage the reader so that the entire course can become engrossed with all the information included in the paper.