آدرس مجتمع فرهنگی: قم ، زنبیل آباد ، خیابان 20 متری امام حسین ، نبش کوچه 14

تلفن مجتمع فرهنگی: 02532895522

آدرس مجتمع آموزش: قم ، زنبیل آباد ، خیابان 20 متری امام حسین ، پلاک 34

تلفن مجتمع آموزشی: 02532920114

تماس با ما